Greenline - okna a dveře bez olova

Okna a dveře bez olova

Okna z PVC patří k těm vůbec nejodolnějším. I po desítkách let zůstávají naprosto funkční. K tomu přispívají nemalou měrou stabilizátory, které upravují zásadním způsobem vlastnosti PVC. Valná většina receptur PVC na trhu v současnosti obsahuje stabilizátory s obsahem olova. Vzhledem k mnoha škodlivým vlastnostem olova se EU rozhodla jeho spotřebu do r. 2015 výrazně snížit.
Společnost Trocal je v této oblasti daleko vpředu. Všechny námi zpracovávané profily neobsahují škodlivé olovo a jsou stabilizovány výhradně stabilizátory na bázi ekologicky příznivého vápníku a zinku za použití značkových stabilizátorů Grennline.

PVC a ekologie

Tématem „PVC" se nezabývají už jen média či jednotlivé zájmové skupiny a ve stále větším měřítku je zde kritizována všestranná a osvědčená surovina. V praxi se často alternativy doporučované kritiky PVC ukazují jako nepoužitelné hlavně díky své ekonomické, ale často i ekologické nevýhodnosti. Výchozí surovinou pro výrobu PVC (polyvinylchlorid) je kuchyňská sůl (natriumchlorid) coby přírodní surovina a ropa nebo zemní plyn (taktéž přírodní suroviny). Chemickými postupy je přes meziprodukt VC (vinylchlorid) polymerizací vyroben PVC, který je chemicky stabilní a zdravotně nezávadný. Chemický vzorec PVC je tvořen uzavřeným řetězcem což znamená, že žádná z látek obsažených v materiálu nemůže být samovolně vyloučena.

Okna a dveře TROCAL jsou elementy s úctyhodnou odolností proti ohni, jsou těžce zápalné, hoří nejprve při teplotě 450°C a v počáteční fázi jsou klasifikovány jako samozhášivé. Výrobce PVC profilů recykluje veškerý odpad vznikající jak při produkci oken, tak i vlastních profilů. Také stará vymontovaná okna jsou v mateřském závodě znovu zhodnocena. Materiál je rozdrcen a speciální technologií znovu zaveden do výroby. Recyklované profily TROCAL jsou důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a splňují přitom všechny požadavky kladené na plastový okenní profil. Profily TROCAL Recycling se skládají z recyklovaného jádra (70 %) a koextruzní technologií obaleným čerstvým PVC (30%).                      Kvalita recyklovaných profilů TROCAL je zaručena předpisy RALRG716/1, oddíl 1. Profily TROCAL RECYCLING obdržely jako vůbec jediný okenní profil cenu „Produkt roku 1992", udílený Fachverband Kunstoffkonsumwaren.

Reciklace

Plastová okna jsou stavebními komponenty s dlouhou životností. Počet dosloužilých oken z PVC je proto do dnešní doby velmi malý. Teprve v blízké budoucnosti je třeba díky vysokému podílu na trhu počítat se zvýšeným počtem oken určených k recyklaci. Technicky je však recyklace vyřešena již dnes. Vzhledem k vysokým nákladům na manuelní separaci jednotlivých okenních komponentů (sklo-kování-těsnění-ocelová výztuž) byla již vyvinuta a zprovozněna automatická zařízení na zpracování starých plastových oken. Sklo, ocel a těsnění jsou oddělena, zbylé PVC vyčištěno, zkontrolováno a dále děleno na menší kusy (granulát).

Takto získaný PVC recyklát je potom přesně dle předpisů RAL zpracován pro plnohodnotné plastové profily. Toto se však může podařit pouze za předpokladu, že je zpracováván stejný typ PVC z profilů odpovídajících určitému kvalitativnímu standardu. Recyklát musí být dále, pokud je to nutné stabilizován, a nebo modifikován koextruzí (technologie vytlačování dvou materiálů současně - vyvinul TROCAL v roce 1975) s čerstvým PVC alespoň na pohledových plochách. Tímto je pak zaručena barevná stálost a odolnost proti povětrnostním vlivům, popřípadě nedostatky povrchových ploch způsobené různými barevnými odstíny recyklátu získané nedokonalým čistěním, zpracováváním recyklátu s malým množstvím koextrudované barevné PMMA, popřípadě přídavku modifikovaného extrudovaného PVC. Hospodárné využití možnosti recyklace závisí mimo jiné na fungujícím sběrném systému kvalitního PVC. Zde se nejlépe osvědčil uzavřený tok suroviny v daném oboru - např.: výrobce oken-recyklovatel-výrobce profilů. Tato systémová řešení jsou již s úspěchem několik let plně funkční, přestože díky nedostatku dosloužilých plastových oken zdaleka nevytížena.
Na základě dlouholetého výzkumu a zkoušek (první systémy pro plastová okna u TROCALU již v roce 1954) bylo zjištěno, že staré PVC profily mohou být recyklovány bez jakékoli ztráty kvality nejméně osmkrát. Při předpokládané životnosti okenního kování 30 let tak můžeme se stávajícími plastovými okny počítat ještě 240 let bez jakéhokoli zatížení životního prostředí. Po 240 letech máme možnost použít technologii rozložení PVC na původní základní komponenty (Chlor získaný elektrolýzou z kuchyňské soli NaCl a Ethylen z ropy), vyvinutou výrobcem systému Trocal v roce 1994. PVC-U (tvrzené PVC se zvýšenou houževnatostí) nejčastěji používané pro výrobu plastových oken (cca 99 %) se tak stává jednou z nejekologičtějších plastových hmot vůbec.